دفتر مرکزی:
آدرس: تهران,خیابان خالداسلامبولی(وزرا)،خیابان شهید رفیعی (بیستم)، پلاک17
کدپستی: 1511844913
تلفن: 2 - 88728390 - 021 & 82951 - 021
تلفن فروش لوله فولادی:82955515-021 و 82955516-021 و 82955518-021
تلفن فروش پروفیل فولادی:  82955555-021 و 82955560-021
فکس: 88726038-021
آدرس ایمیل: info1@Kalup.ir

کارخانه اصفهان:

آدرس: اصفهان-کیلومتر 37 جاده اصفهان- نایین
کدپستی: 8139174495
تلفن: 46412050 -031
فکس: 46412199 -031

کارخانه ساوه: 

آدرس: ساوه- شهر صنعتی کاوه- خیابان آزادی-خیابان چهارم
کدپستی: 3914347189
تلفن : 7-42342175 - 086
فکس: 42342021 - 086

فرم تماس با ما