حضور شرکت کالوپ در وندور لیست وزارت نفت کشور عراق

14:22
-
30 آبان 1397

حضور شرکت کالوپ به عنوان تنها شرکت خصوصی ایرانی در زمینه تولید تخصصی لوله های انتقال نفت و گاز در وندور لیست وزارت نفت کشور عراق

از سال 1389 شرکت کالوپ فعالیت خود را در کشور عراق با حضور در بازارهای ساختمانی و صنایع آب رسانی آغاز نمود. و در نهایت در تیر ماه 1397 با دستور مستقیم وزیر محترم وقت به عنوان یکی از شرکتهای معتمد در زمینه تخصصی لوله های فولادی انتقال نفت و گاز  موفق به حضور و ثبت  در وندور لیست وزارت نفت عراق گردید.
همچنین توسط اتاق مشترک بازرگانی عراق و ایران نیز به تمامی تجار و بازرگانان فعال در حوزه نفت و گاز معرفی گردید.
اخبار مرتبط