نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سال98

9:15
-
9 اردیبهشت 1398

حضور شرکت کالوپ در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

شرکت کالوپ از شما دعوت می نماید تا از غرفه این شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 1398/02/11 لغایت 1398/02/14 واقع در سالن 38B غرفه 2480، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بازدید فرمایید. 


اخبار مرتبط