مقاله ها

CFT

معرفی ستون هاي کمپوزيت

16:0
-
9 بهمن 1397
مقایسه مقطع با HSS

مقایسه ای کوتاه بین سازه های فلزی و بتنی و مزیت و معایب هر یک نسبت به هم:

15:58
-
9 بهمن 1397

جهت مشاهده لیست کامل مقالات، باید وارد سایت شوید