پروژه‌ها

لیست برخی از قراردادهای آبی شرکت کالوپ
ردیف طرف قرارداد موضوع قرارداد متراژ وزن (کیلوگرم)
1 شرکت ایرتیک لوله‌های 4-6-10و14 اینچ 35,800 846,426
2 سازمان آب منطقه‌ای فارس لوله‌های 10-12-16و20اینچ 33,000 180,000
3 شرکت آب منطقه‌ای خراسان لوله 14 اینچ 4,000 189,000
4 آب منطقه‌ای اصفهان و چهار محال و بختیاری لوله‌های 6-12و20 اینچ 5,500 212,542
5 شرکت آبفای روستایی استان خوزستان لوله 12 اینچ 5,400 185,024
6 شرکت باغ گستران سامان لوله 12 اینچ 4,000 196,000
7 شرکت آبفای روستایی استان خوزستان لوله‌های 10-12و14 اینچ 14,708 618,240
8 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب لوله 8 اینچ 12,000 480,000
9 شرکت آبفای روستایی استان خوزستان لوله‌های 6-8-10-12-14و16 اینچ 57,000 2,500,000
10 آبفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران لوله 6 اینچ 2,004 58,116
11 آب منطقه‌ای اصفهان و چهار محال و بختیاری لوله 20 اینچ 1,002 81,162
12 شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران لوله‌های 10-12-14-16و20 اینچ 6,300 388,008
13 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و چهار محال و بختیاری لوله 14 اینچ 2,004 92,184
14 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب لوله 12 اینچ 10,600 519,792
15 شرکت عمران شهر علامه مجلسی لوله 14 اینچ 11,004 572,208
16 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان   لوله 8 اینچ 7,008 231,264
17 شرکت اداره کل امور آب استان همدان لوله 16-18و20 اینچ 1,506 92,224
18 شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی لوله 6-10و14 اینچ 8,062 262,992
19 شرکت جنوب سازه لوله 10 اینچ 17,004 680,160
20 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان   لوله 8 اینچ 15,510 511,830
21 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان   لوله 12 اینچ 13,728 672,672
22 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان   لوله 8 اینچ 1,008 33,264
23 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان   لوله 12 اینچ 4,008 196,392
24 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء لوله  12و14 اینچ 4,008 345,180
25 آبفای آذربایجان شرقی لوله 12 اینچ 3,200 200,000
26 شرکت آب و فاضلاب مشهد لوله 14 اینچ 3,000 186,000
27 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان   لوله8-10-14-16-18-20و24  اینچ 8,952 466,654
28 شرکت آب  منطقه‌ای کردستان لوله 14-18-24-28 اینچ 6,360 461,224
29 شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه لوله 8-10-12-16 و 20 اینچ 4,896 285,660
30 سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان لوله 20 اینچ 1,800 136,800
31 شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه لوله 6-10-12 و14 اینچ 4,950 293,890
32 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری لوله 16 اینچ 2,130 136,320
33 شرکت آب منطقه‌ای گیلان لوله 24 و 48 اینچ 996 141360
34 شرکت آب و فاضلاب مشهد لوله 14 اینچ 636 46428
35 شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی لوله فولادی در اقطار مختلف 4,092 2,283,524
36 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری لوله 18 اینچ 1,000 89,000
37 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز لوله 20 و 24 اینچ 9,100 906,500
38 سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان له4-6-8-10-14-16-18-20 اینچ 5,702 365,296
39 شرکت آب و فاضلاب اصفهان لوله 20 اینچ 2,300 230,000
40 شرکت آب و فاضلاب مشهد لوله16 و 20 اینچ 1,200 81,000
41 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله‌های فولادی در اقطار مختلف 8,680 360,120
42 شرکت آب و فاضلاب اصفهان لوله 12 و24 اینچ 1,334 117,000
43 شرکت آب و فاضلاب روستایی  خراسان رضوی لوله 14 اینچ 6,000 315,000
44 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری لوله 16 اینچ 900 57,600
45 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله 12 و 16 اینچ 3,560 174,400
46 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله 4-8-16-20 و40 اینچ 4,620 518,124
47 شرکت آب منطقه‌ای کردستان لوله‌های فولادی در اقطار مختلف 4,992 483,756
48 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله 16 اینچ 3,530 176,500
49 شرکت آبفای استان اصفهان لوله 20 اینچ 2,500 247,500
50 شرکت آبفای استان هرمزگان لوله 10 و 12 اینچ 23,500 1,100,000
51 شرکت آبفای شیراز لوله 20 و 16 اینچ 1,008 85,944
52 سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان لوله فولادی در اقطار مختلف 4,362 378,462
53 سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان لوله 24 اینچ 1,416 134,520
54 شرکت آب منطقه‌ای فارس لوله 8 و 10 اینچ 22,560 822,624
55 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری لوله 16 و 8 اینچ 3,900 138,150
56 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان لوله 8 اینچ 5,400 183,600
57 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری لوله 20 اینچ 4,500 342,000
58 شرکت آبفای استان هرمزگان لوله 16 اینچ 9,000 567,000
59 سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان لوله 24 اینچ 4,200 399,000
60 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس لوله 16 اینچ 6,000 522,000
61 شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه لوله 32 اینچ 4,920 792,120
62 شرکت آب منطقه‌ای کردستان لوله 24و28 اینچ 7,000 756,000
63 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب لوله 6 اینچ 12,000 269,640
64 شرکت آب منطقه‌ای مرکزی لوله 24 اینچ 4,100 447,800
65 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب لوله 12و30 اینچ 5,604 317,622
66 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان لوله 20 اینچ 888 99,456
67 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان لوله 14،18،20،12 13,680 753,720
68 شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری لوله 6 اینچ 4,992 112,320
69 شرکت آب و فاضلاب ایلام لوله 20 اینچ 4,000 312,000
70 شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی لوله 14 اینچ 3,000 157,500
71 سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری لوله 10 و 16 اینچ 6,280 286,900
72 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله 28 اینچ 4,950 519,750
73 سازمان جهاد کشاورزی ایلام لوله 24و14و12و8 5,600 374,900
74 شرکت آب و فاضلاب کرمان لوله 12 اینچ 5,580 267,840
75 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی لوله 16و18و20و22اینچ 11,406 825,630
76 شرکت آب و فاضلاب کرمان لوله 14 اینچ 3,050 160,125
77 شرکت آب منطقه‌ای کردستان لوله 32 اینچ 1,000 205,000
78 شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی لوله 20و28 اینچ 8,508 944,592
79 شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی لوله 6و28 اینچ 516 6,468
80 شرکت آب و فاضلاب کرمان لوله 12 اینچ 10,000 480,000
81 شرکت پیوند بیستون پارس لوله 24 اینچ 3,732 447,840
82 شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان لوله 12 اینچ 18,500 878,940
83 شرکت آب و فاضلاب هرمزگان لوله 14 و 20 اینچ 13,400 59,300
84 شرکت آب و فاضلاب هرمزگان لوله 28 اینچ 20,000 2,375,000
85 شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان لوله 32 اینچ 22,000 3,521,280
86 شرکت آب و فاضلاب شیراز لوله 12و16و20و24 اینچ 5,832 378,084
87 شرکت آب و فاضلاب ایلام لوله فولادی 20 اینچ 9,000 711,000
88 شرکت آب و فاضلاب سمنان لوله فولادی 12 اینچ 22,000 1,111,000
89 شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد لوله فولادی 20 اینچ 2,000 178,000
90 شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری لوله فولادی 22 و 24 اینچ 15,300 1,331,250
91 شرکت آب و فاضلاب کرمان لوله فولادی 10 و 12 اینچ 38,500 1,626,250
92 شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان لوله فولادی 16 و 24 اینچ 10,000 723,000
93 شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین لوله فولادی 12 اینچ 35,500 1,686,250
94 شرکت آب و فاضلاب استان کرمان لوله فولادی 12 و 16 اینچ 11,000 606,000
95 شرکت آب منطقه‌ای فارس لوله 28 اینچ 44,000 4,884,000
96 شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری لوله 28 اینچ 12,500 1,387,500
97 شرکت آب و فاضلاب اصفهان لوله 8 و 12 اینچ 9,192 560,172
98 شرکت آب و فاضلاب اصفهان لوله 20 اینچ 4,488 531,828
99 شرکت آب منطقه‌ای فارس لوله 6 الی14 اینچ 20,550 2,329,625
100 شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان لوله 12 اینچ 4,700 225,600
101 سازمان آب و برق خوزستان لوله 8 و 24 اینچ 9,400 1,099,800
102 شرکت آبفا کرمان لوله 14 اینچ 3,000 159,000
103 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی لوله 16و28 اینچ 2,412 202,332
104 شرکت آبفا فارس لوله 6و8و10و12و20و24 11,172 530,451
105 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی لوله 28 اینچ 974 135,386
106 شرکت آبفا اصفهان لوله 3اینچ الی 18اینچ 9,036 305,484
107 شرکت آبفا اصفهان لوله 12اینچ الی 18اینچ 3,012 172,956
108 شرکت آبفا استان ایلام لوله 20 اینچ 10,500 711,000
109 شرکت آب منطقه ای فارس لوله 6 ، 8 ، 14 ، 16 اینچ  18,899 906,991
110 شرکت آب و فاضلاب اهواز لوله 56 اینچ 960 336,000
111 شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان لوله 8 ، 14 ، 16 اینچ 32,494 910,000
112 شرکت آب منطقه ای مازندران لوله 40 اینچ 4000 956,000
113 سازمان آب و برق خوزستان لوله 12 ، 14 ، 16 اینچ 50,124 2,306,364
114 شرکت آب منطقه ای فارس لوله 20 ، 30 ، 32 اینچ 31384 4,113,000
115 شرکت آب و فاضلاب کرمان لوله 32 اینچ 9304 1,493,292
116 شرکت آب منطقه ای اصفهان لوله 56، 64  اینچ -- 15,000,000
117 شرکت آب و فاضلاب اصفهان لوله 56 اینچ -- 2,850,000
لیست برخی از قراردادهای گازی شرکت کالوپ
ردیف طرف قرارداد شرح کالا متراژ وزن (کیلوگرم )
1 شرکت ملی گاز ایران Gr.B-API5L-”0.250-”12 900,000 45,099,000
2 شرکت گاز استان خوزستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 15,000 375,000
3 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.250-”12 250,125 6,276,277
4 شرکت ملی گاز ایران X42-API5L-”0.219-”10 350,000 15,299,600
X42-API5L-”0.250-”12
5 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.250-”12 217,830 10,701,851
X42-API5L-”0.219-”10
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.312-”12
6 شرکت گاز استان خوزستان X42-API5L-”0.375-”12 10,830 797,629
7 شرکت ملی گاز ایران Gr.B-API5L-”0.219-”10 200,000 7,388,000
8 شرکت گاز استان همدان X42-API5L-”0.172-”6 34,400 808,906
X42-API5L-”0.188-”6
X42-API5L-”0.203-”6
X42-API5L-”0.188-”8
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.279-”10
9 شرکت گاز استان یزد X42-API5L-”0.188-”6 18,000 533,175
X42-API5L-”0.250-”6
X42-API5L-”0.219-”8
X42-API5L-”0.250-”8
X42-API5L-”0.312-”8
10 منطقه 3عملیات انتقال گاز X42-API5L-”0.250-”8 2,000 67,140
11 گاز استان خراسان جنوبی X42-API5L-”0.219-”10 30,000 1,108,200
12 شرکت گاز استان گلستان X42-API5L-”0.250-”10 7,008 294,967
13 شرکت گاز استان کرمانشاه X42-API5L-”0.281-”8 7,150 235,768
X42-API5L-”0.250-”8
X42-API5L-”0.219-”8
14 شرکت گاز استان کرمان X42-API5L-”0.203-”6 6,000 155,580
X42-API5L-”0.307-”10
15 شرکت گاز استان کرمانشاه X42-API5L-”0.250-”10 520 25,560
X42-API5L-”0.322-”10
16 مناطق نفت خیز جنوب X52-API5L-”0.280-”6 25,740 1,136,473
X52-API5L-”0.250-”8
X52-API5L-”0.279-”10
X52-API5L-”0.250-”12
X42-API5L-”0.281-”12
X52-API5L-”0.375-”12
17 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران X52-API5L-”0.406-”14 127,260 8,050,749
X52-API5L-”0.375-”14
X52-API5L-”0.344-”14
X52-API5L-”0.188-”6
18 شرکت ملی صنایع مس ایران 14"-0.375"-API5L-Gr.B 3,500 283,500
19 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
20 شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران X52-API5L-”0.250-”8 5,000 16,785
21 شرکت گاز استان سمنان X52-API5L-”0.250-”8 42,000 1,416,020
X52-API5L-”0.277-”8
22 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 22,500 1,035,285
Gr.B -API5L-”0.250-”12
23 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 5,000 184,700
24 شرکت گاز خراسان رضوی X42-API5L-”0.330-”12 6,000 392,100
25 شرکت گاز استان گیلان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,108,200
26 شرکت گاز استان گلستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 15,000 685,462
Gr.B -API5L-”0.250-”12
27 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 45,000 1,859,850
Gr.B -API5L-”0.250-”12
28 شرکت گاز استان خراسان رضوی Gr.B -API5L-”0.250-”12 15,000 751,650
29 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 60,000 2,216,400
30 شرکت گاز استان اردبیل Gr.B -API5L-”0.172-”6 155,000 4,616,300
Gr.B-API5L-”0.188-”8
10"-0.219"-API5L-Gr.B
Gr.B -API5L-”0.250-”12
31 شرکت گاز استان خراسان شمالی Gr.B -API5L-”0.172-”6 36,000 776,700
Gr.B-API5L-”0.188-”8
32 شرکت گاز استان گلستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 22,000 731,320
Gr.B -API5L-”0.250-”12
33 شرکت گاز استان قزوین Gr.B-API5L-”0.188-”8 48,000 1,310,320
10"-0.219"-API5L-Gr.B
34 شرکت گاز استان همدان Gr.B -API5L-”0.250-”12 3,000 150,330
35 شرکت گاز استان تهران 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,371,600
Gr.B -API5L-”0.250-”12
36 شرکت گاز استان لرستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 60,000 2,611,500
Gr.B -API5L-”0.250-”12
37 شرکت گاز استان سمنان Gr.B-API5L-”0.188-”8 88,000 2,232,560
38 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 565,250
10"-0.219"-API5L-Gr.B
39 مناطق نفت خیز جنوب 10"-9.5mm-API5L-X52 62,064 3,832,452
40 شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 10"-0.365"-API5L-X42 43,100 2,607,550
41 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 15,000 380,550
42 شرکت گاز استان خراسان شمالی Gr.B-API5L-”0.172-”6 199,000 5,567,970
Gr.B-API5L-”0.188-”8
10"-0.219"-API5L-Gr.B
Gr.B -API5L-”0.250-”12
6"-0.219"-API5L-X42
10"-0.250"-API5L-X42
10"-0.307"-API5L-X42
X42-API5L-”0.250-”12
43 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 90,000 3,719,700
12"-0.250"-API5L-Gr.B
44 شرکت گاز استان گلستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 90,000 2,318,700
10"-0.219"-API5L-Gr.B
45 شرکت گاز استان گیلان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 45,000 1,925,700
12"-0.250"-API5L-Gr.B
46 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 6"-0.172"-API5L-Gr.B 31,000 897,250
10"-0.219"-API5L-Gr.B
12"-0.250"-API5L-Gr.B
47 شرکت گاز استان یزد 12"-0.250"-API5L-Gr.B 12,000 60,132
48 شرکت گاز استان سمنان 12"-0.250"-API5L-Gr.B 18,000 90,198
49 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 76,514
12"-0.250"-API5L-Gr.B
50 شرکت گاز استان مرکزی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 93,635
12"-0.250"-API5L-Gr.B
51 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
52 شرکت گاز استان گلستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 125,000 3,324,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
12"-0.250"-API5L-Gr.B
53 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 50,000 1,268,500
54 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-X42 95,000 3,509,300
55 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 100,000 3,694,000
56 شرکت گاز استان خراسان رضوی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 25,000 1,252,750
57 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 35,000 1,753,850
58 شرکت گاز استان اردبیل 10"-0.219"-API5L-Gr.B 110,000 4,647,650
12"-0.250"-API5L-Gr.B
59 گاز خراسان شمالی X42-API5L-”0.250-”12 17,808 892,359
60 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 35,000 1,292,900
61 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 35,000 1,061,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
62 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 12"-0.250"-API5L-Gr.B 30,000 1,503,300
63 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-X42 88,800 3,280,272
64 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 10"-0.250"-API5L- X52 42,370 1,878,003
14"-0.281"-API5L-X52
65 شرکت گاز استان فارس 10"-0.219"-API5L-Gr.B 135,500 6,588,580
12"-0.250"-API5L-Gr.B
12"-0.312"-API5L-X42
12"-0.330"-API5L-X42
66 شرکت گاز استان کردستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 14,000 305,845
Gr.B-API5L-”0.188-”8
67 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 77,000 3,002,420
12"-0.250"-API5L-Gr.B
68 شرکت گاز استان خراسان شمالی 10"-0.219"-API5L-X42 7,620 281,483
69 شرکت گاز استان کرمانشاه 6"-0.172"-API5L-Gr.B 30,000 533,400
70 شرکت گاز استان یزد 6"-0.172"-API5L-Gr.B 75,000 1,788,900
Gr.B-API5L-”0.188-”8
71 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 50,000 1,268,500
72 شرکت گاز استان کرمانشاه 10"-0.219"-API5L-Gr.B 20,000 738,800
73 شرکت گاز استان قزوین 12"-0.250"-API5L-Gr.B 17,000 851,870
74 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 507,400
75 شرکت گاز استان کردستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 18,000 664,920
76 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 10"-0.219"-API5L-Gr.B 29,004 1,071,407
77 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 12"-0.250"-API5L-Gr.X42 20,172 1,032,354
12"-0.281"-API5L-Gr.X42
12"-0.330"-API5L-Gr.X42
78 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 30,000 1,239,900
12"-0.250"-API5L-Gr.B
79 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 5,000 184,700
80 شرکت گاز گلستان Gr.B-API5L-”0.188-”8 30,000 761,100
81 شرکت گاز استان کرمان Gr.B-API5L-”0.188-”8 160,000 4,059,200
82 شرکت گاز استان کرمان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 10,000 369,400
83 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 13,000 352,950
10"-0.219"-API5L-Gr.B
84 شرکت گاز کردستان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 36,000 1,329,840
85 شرکت گاز استان کرمان Gr.X42-API5L-”0.188-”8 99,100 2,735,254
Gr.X42-API5L-”0.250-”8
Gr.X42-API5L-”0.312-”8
86 شرکت گاز استان یزد 10"-0.219"-API5L-Gr.B 40,000 1,477,600
87 شرکت گاز استان بوشهر 6"-0.172"-API5L-Gr.B 65,000 1,307,500
Gr.B-API5L-”0.188-”8
88 شرکت گاز استان یزد 12"-0.250"-API5L-Gr.B 9,996 500,899
89 شرکت گاز استان آذربایجان غربی 10"-0.219"-API5L-Gr.B 190,000 8,335,600
12"-0.250"-API5L-Gr.B
90 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 53,000 1,957,820
91 شرکت گاز استان کرمانشاه Gr.B-API5L-”0.188-”8 17,000 431,290
92 شرکت گاز استان خوزستان 10"-0.219"-API5L-Gr.X42 14,000 517,160
93 شرکت گاز استان قزوین Gr.B-API5L-”0.188-”8 20,000 507,400
94 شرکت گاز استان گلستان 12"-0.250"-API5L-Gr.B 15,000 751,650
95 شرکت گاز استان تهران 10"-0.219"-API5L-Gr.B 50,000 2,242,100
12"-0.250"-API5L-Gr.B
96 شرکت گاز استان مازندران Gr.B-API5L-”0.188-”8 2,000 50,740
97 شرکت گاز استان یزد Gr.B-API5L-”0.188-”8 60,000 1,522,200
98 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی Gr.B-API5L-”0.188-”8 40,000 1,014,800
99 شرکت گاز اردبیل 10"-0.219"-API5L-Gr.B 22,000 970,720
12"-0.250"-API5L-Gr.B
100 شرکت گاز استان لرستان 6"-0.172"-API5L-Gr.B 80,000 1,117,200
Gr.B-API5L-”0.188-”8
101 شرکت گاز آذربایجان غربی 6"-0.172"-API5L-Gr.B 5,000 889,000
102 شرکت گاز استان کرمان 10"-0.219"-API5L-Gr.B 8,600 365,096
12"-0.250"-API5L-Gr.B
103 شرکت گاز استان قزوین 10"-0.219"-API5L-Gr.B 1,500 55,410