کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت کارخانه کالوپ کوشیده است با توجه به کلیه نیازمندی‌های مشخص شده در استانداردهای تولیدی و درخواست‌های مصرف‌کننده و همچنین در جهت نیل به بالاترین میزان دستیابی به کیفیت، فرآیند مذکور را به بهترین شکل به مرحله اجرا در آورده و رضایت‌مندی مشتری را در بالاترین سطح حفظ نماید که می‌توان به مراحل ذیل اشاره نمود:
 

1- بازرسی مواد اولیه در انبار:

شامل کنترل ابعادی، بازرسی چشمی، آنالیز شیمیایی و تعیین خصوصیات مکانیکی کلاف فولادی اولیه   


2- کنترل در حین تولید :

که شامل :

 •   بازرسی چشمی درز جوش و بدنه لوله بصورت Online
 •  بازرسی غیرمخرب درز جوش توسط دستگاه Eddy Current  
 •   On-Line- بازرسی غیرمخرب درز جوش توسط دستگاه آلتراسونیک
 •  انجام آزمون Flattening در حین تولید

3 - کنترل پس از تولید :

بر اساس هدف تعیین شده برای بخش کنترل کیفی در حهت تامین بالاترین کیفیت هر لوله که به هر دلیل نتوانسته مراحل کنترل کیفیت قبلی را با موفقیت بگذراند باید از لوله‌های دیگر جدا شود.
لوله‌هایی که کلیه مراحل کنترل کیفی را با موفقیت سپری کردند تحت آزمایشات زیر قرار می‌گیرند:
 •  ایستگاه بازرسی مقدماتی شامل بازرسی ابعادی و کنترل چشمی درز جوش
 •  ایستگاه نمونه‌گیری از لوله مطابق Lot تعریف شده در استاندارد
 •  ایستگاه هیدروتست 
 •  ایستگاه تست آلتراسونیک Offline  درز جوش
 •  بازرسی غیر مخرب کل بدنه‌ی لوله توسط دستگاه آلتراسونیک
 •  ایستگاه تست غیر مخرب پخ دو سر لوله
 •  ایستگاه بازرسی فاینال شامل بازرسی چشمی بدنه و دو سر  لوله و کنترل ابعادی لوله 
 •  ایستگاه توزین اتوماتیک لوله
در حین این مراحل تمام نیازمندی‌های استانداردهای مورد نیاز تولیدی از جمله IPS , IGS , API 5L PSL 2 و ... کنترل شده و اگر مشخصات کوچکترین تناقضی با مشخصات استاندارد داشته باشد بلا فاصله از مسیر تولید خارج شده و راهی مراحل بازرسی بیشتر می‌شود.

4 -بازرسی مشتری:

در ایستگاه بازرسی مشتری، فضایی بسیار مناسب برای بازرسی مشتری پس از کلیه ایستگاه‌ها و درست قبل از ناحیه بارگیری تعبیه شده است. این فضا به مشتری اجازه می‌دهد بصورت دلخواه هر لوله را از جهت مشخصات قراردادی کنترل نماید.