نقشه سایت
خط مشی کیفیت شرکت کالوپ
کارخانجات لوله سازی کالوپ در سال 1361 با هدف تولید لوله های فولادی جهت تامین لوله های آبرسانی و جــدار چاه به روش درز جوش مستقیم (Electric Resistance Welding - ERW) در اقطار 6-8-10- 12 و 14 اینچ تاسیس گردید . با افزایش تقاضـای صنایـع نفت و گاز کشور به لوله های فـولادی بر اساس استاندارد API5LQ1 (IPS) (PSL2 )  ، این شرکـت پـس  از مشـاوره با کارشناســان داخلی و خارجـی ذیربط ، طرح توسـعه کارخانـجات لوله سازی کالوپ را به  منـظور افزایش کـیفی و کمی تولیـدات آن جهت تامین نیازهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در سـال 1382 با ظرفیـت تولـیدسالانه 240.000 تن در دو شیفت کاری به مرحله اجرا گذاشت .
بر همین اساس دیدگاه مدیریت شرکت کالوپ افزایش سطح کیفی محصولات و بر آورده نمودن نیازها و افزایش سطح رضایتمــندی مشتـریان از طـریق اسـتقرار نظـام مدیریـت کیفــیت ISO 9001-2008  و همچنیـن از طریـق اسـتاندارد API5LQ1 (IPS) می باشد و دراین راستا سیاستهای خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند :
 - بهبود کیفیت محصولات از طریق تامین تجهیزات، پایش و اندازه گیری مناسب با استفاده از فن آوری روز .
- کاهش اصولی هزینه ها از طریق به حداقل رسانیدن تعمیرات و توقف های برنامه ریزی نشده و تلاش برای کاهش ضایعات.
- توسعه دامنه فعالیت و دستیابی به بازارهای فرامنطقه ای و بین المللی.
- افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با استفاده از انجام اثربخش تعهدات در ارتباط با قراردادهای منعقده .
- نظر سنجی مداوم از مشتریان و توجه به نظرات و شکایات و ارائه پاسخ مناسب به آنها.
- استفاده از ابزارهای مناسب از جمله بازنگـری های ادواری به منظور اطمیـنان از استـقرار مناسـب این ابزار و همچنین توسعه و بهبود مستمر اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد کیفی شرکت کالوپ.
- استفاده از نیروی انسانی ذیصلاح و ارتقاء سطح دانش ایشان از طریق آموزشهای مستمر.
- افزایش سطح رضایتمندی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از طریق استقرار استاندارد  API5LQ1 .
 
 به منظور مطابقت دادن خط مشی مذکور با اهداف و برنامه ریزی های کـلان شرکت کالوپ ، این خط مشی به صـورت  مســتمر مورد بازنگری قرار گرفته و برای جلوگـیری از هرگـونه انــحراف بین اهداف کلان و مفـاد این خـط مشی ، بـراجرای مناسب رویــه ها و برنامــه های کیفی نظـارت و کنترل دائمی آن اعـمال مدیـریت خواهد شد .از آنـجایی که  اهــداف فـوق تنها با مسئولیــت پذیری ، تشـریک مساعی ، همدلی و همچنین آگاهی و رشـد علمی تمامی کارکنانتحقق می یابد،لذا مدیریت شرکت کالوپ این خط مـشی را به روش های منـاسب در دسـترس همگان قرار داده و با  ارائه آموزشهای  لازم از درک آن توسط کلیه همکاران اطمینان حاصل می نماید .       
 
                                                                                   

معرفی شرکت

شرکت کالوپ تولید کننده لوله های فولادی با هدف سرویس دهی به صنعت آبرسانی کشور در سال 1361 تاسیس شد. پس از 22 سال تامین این بازار با محصولاتی با بهترین کیفیت و بدون هیچگونه شکایت از طرف مشتریان شرکت کالوپ برای ورود به صنعت نفت و گاز ...

محصولات این شرکت :

- لوله های ERW با استاندارد های :ISP , API 5L PSL2 و IGS
- لوله های اسپیرال با استاندارد های : AWWA C200 و ASTM A53
- مقاطع سازه های فولادی با استاندارد های: ASTM A500 و DIN (EN 10219-1)

پروژه ها

تامین 900 کیلومتر لوله 12 اینچ با ضخامت 6.35 میلیمتر طبق استاندارد API 5L grade B برای شرکت ملی گاز ایران تامین 85 کیلومتر لوله به قطر 12 اینچ و ضخامت 6.35 میلیمتر طبق استاندارد API 5L grade X42 برای شرکت گاز خوزستان ...